top of page

Chúng tôi đi những dặm đường thêm

Trung tâm y tế Sale tự hào cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cho người dân địa phương từ Sale và các khu vực lân cận. Chúng được cung cấp miễn phí nếu bạn đủ điều kiện thanh toán hàng loạt hoặc có tính phí. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào hình ảnh bên dưới hoặc gọi cho cơ sở thực hành.

Medical form with stethoscope

Đánh giá sức khỏe

Home Nurse Examining Patient

Thăm khám tại nhà và thăm khám chăm sóc người cao tuổi

bottom of page