top of page

Làm để hiểu họ

Đội ngũ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn của chúng tôi

_DSC2697-1_Simone.jpg

bác sĩ dinh dưỡng

Simone Godde

Simone là một Chuyên gia dinh dưỡng có trình độ với quá khứ làm việc trong phòng khám tư nhân, bệnh viện và viện dưỡng lão.

Simone có thể hỗ trợ và cung cấp thông tin về quản lý dinh dưỡng cho nhiều tình trạng bệnh.

Tracey-Crane.jpg

Nhà giáo dục bệnh tiểu đường

cần cẩu Tracey

Tracy Crane là một nhà giáo dục bệnh tiểu đường giàu kinh nghiệm who cung cấp dịch vụ giáo dục và hỗ trợ bệnh tiểu đường.
Các nhà giáo dục bệnh tiểu đường chuyên cung cấp giáo dục tự quản lý bệnh tiểu đường cho những người mắc bệnh tiểu đường.
Họ cung cấp hỗ trợ cho những người mắc bệnh tiểu đường, bao gồm cả bệnh tiểu đường thai kỳ, tích hợp chăm sóc lâm sàng, giáo dục tự quản lý, đào tạo kỹ năng và thông tin cụ thể về bệnh để thúc đẩy bệnh nhân.

bottom of page